งานสัมมนา DMAX                  

 

เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่กับสุดยอดอลูมิเนียม DMAX
SOLID ALUMINIUM SHEET FOR ARCHITECURE by Fred Roderich Pohl
งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสถาปนิกกับสุดยอดอลูมิเนียม "DMAX"
โดยผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในเรื่องของอลูมิเนียมมากว่า 42 ปี

DMAX seminar

ภาพบรรยากาศในงาน


  รายละเอียดเนื้อหาสัมมนา
DMAX VS MR Bone
DMAX  Points  Characteristics  Points  MR.Bond
A1 class material
–non-
combustible.
1 FIRE REACTION 0 The plastic core prevents this material from attaining the same fire reaction rating. Combustible material.
As this is an A1
class material,
It may be used
in all states and
building types.
1 INTERNATIONAL
COMPLIANCE
0 In certain countries
the material is subject
to restrictions due
to its aptitude
to propagate flames.
Scoring:
unnecessary.
This means
savings on
working costs.
1 MECHANICAL
WORKING
0 Scoring: necessary.
It involves
working costs.
At the moment of elimination all scrap can be reused. 1 INTRINSIC VALUE OF PRODUCT/ RECYCLING 0 Elimination of the material involves costs because it is not biodegradable.
In the long term it is cheaper than MR. Bond. 1 PURCHASE COST 0 In the long term it costs much more than DMAX.
Coverage required only for aluminium and paint (PVDF Kinar 500 with 30 year guarantee) 1 GUARANTEE 0 Guarantee must cover several materials, including plastic and adhesive, increasing the risk of client liability in the event of dispute.
Strong resistance that prevents the surface of the material to suffering damages. 1 IMPACT RESISTANCE 0 The internal plastic core absorbs the impact traumatically and damage will be evident on the surface.
Good resistance   DRILLING PENETRATION   Low resistance
Unlimited: more than 2000 colours 1 COLOUR RANGE 0 Limited, the range of colours cannot compare with Otefal’s range.
DMAX is made using exclusively 5000 aluminium magnesium alloy. 1 ALLOY USED 0 Different alloy types, including 1000 and 3000 series. They don’t guarantee the same mechanical resistance as 5000 series.
42% more resistant than the composite material. 1 WIND PRESSURE 0 The inner plastic core is not resistant to bending
Does not influence coefficient of heat transmission. 1 THERMAL INSULATION 1 Does not influence coefficient of heat transmission.
Thickness: 2.9 mm
Soundproofing power
Rw = 28 Db
1 SOUNDPROOFING
(tests conducted in accordance with international standards ISO/DIS 717-1 and EN ISO 140-3)
0 Thickness: 3 mm
Soundproofing power
Rw = 25 Db
Total 1 FLATNESS 1 Total
Covered with protective film to protect panel against damage during handling and installation 1 PROTECTIVE FILM 1 Covered with protective film to protect panel against damage during handling and installation
requires limited maintenance (hot water and neutral detergent) 1 MAINTENANCE 1 requires limited maintenance (hot water and neutral detergent)
 
 
fire reaction dmax
 
fire reaction mr.bond
 
bond
 
mr.bond fuel
 
mr.bond fuel
 
dmax vs mr.bond  details
However, while it would be difficult to list
all the situations in which composite materials
cannot be used, it can be said that they may
not be used wherever incombustible materials
are required
.
According to European standards DIN EN 13501(which may vary slightly
from state to state as a result of incorporation into national legislation, but
which will be harmonised in the foreseeable future),
incombustible materials
must be used in all buildings taller than 20 metres
(or less, depending on
whether fire escape staircases are installed)
and in all public buildings, such
as schools, hotels, hospitals etc.,
irrespective of height
.
 
For example, for a school or hotel in Italy, which must be equipped with fire
escape routes leading, in the majority of cases, to a fire escape staircase,
the Ministerial Decree of August 19th 1996, concerning places of public
entertainment (which, in the absence of specific legislation is also
applicable to other public buildings, such as schools) states that ”the outer
wall of the building against which the staircase and relative fixtures are
installed must meet fire resistance requisites of at least REI 60 for a width
equal to the projection of the staircase plus 2.5 metres one each side”.
Clearly, any such wall built using inflammable external panels
could never attain a rating of REI 60.
Moreover, it is becoming increasingly difficult to
obtain fire insurance for private buildings clad with
inflammable materials
.
 
 
fire reaction class
 
mr bond happen
happen
Doha
doha
 
dmax mechanical work
 
 
dmax recycle
 
dmax long life
 
dmax price
 
dmax coating garantee
 
dmax paint system
 
dmax impact resistance
 
The impact test measures impact resistance of
an aluminium panel.
Impact resistance is high in solid aluminium,
because the impacting part knocks against a 2/3 mm metal sheet, which exercises a high resistance to the movement.
 
puncture
 
Solid aluminium is resistant to puncture penetration test:
try to drill a 3 mm sheet of aluminium plate, it’s quite difficult penetrating the thick metal!
 
colours
 
dmax alloy
 
DMAX Wind
 
DMAX Best
 
 
otefal group
 
Home portfolio product contact us   map
Copyright © 2006-2007 Otefal Thai Limited - All Rights Reserved . Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter