ผลิตภัณฑ์:    
  DMAX  
     
 
   
   Product Description & Specification  

       Dmax คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยวัสดุพื้นฐาน Aluminium Alloy 5000 มีความหนาพิเศษ ( 2.0-3.0 มม.) พ่นเคลือบสีด้วยระบบ PVDF ซึ่งนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ล่าสุด ที่มีความแข็งแกร่งในเนื้อวัสดุ และความทนทานในเนื้อสี พร้อมสำหรับการใช้งานทุกประเภทของงานสถาปัตยกรรม

 

DMAX has all these advantages:

- perfect flatness, in Aluminium-Magnesium alloy, assemblage 5000;
- extra-thick solid metal (2 to 3 mm thick) for unrivalled mechanical resistance;
- PVDF coating applied in 2, 3 or 4 coats;
- available in innovative finishes: pastel, metallic and iridescent;
- personalized packaging, so that the rolled section is immediately identifiable and provided
with the utmost protection during transit and handling;
- thorough, strict, certified quality controls throughout the production cycle;
- very thick black/white protective film, personalized with DMAX logo;
- delivery time: extra fast. Thanks to fast-track production planning and to the just-in-time production and delivery service.

 

The new solution to the most demanding requirements:

      DMAX represents another breakthrough in the range of rolled sections for panels catering
to architectural needs. It is the product of successful synergies generated by the meeting of different factors:

- the Otefal Group's forty years of experience in aluminium surface treatments;
- its pioneering commitment, over the last twenty years, to the design and running of
continuous coating lines;
- the know-how gained, through the Building Division, regarding architectural systems for curtain walling;
- an R&D department geared towards research into new hi-tech products.

 

      DMAX was conceived precisely as a tangible response to the frequent demand for 2/3 mm
"Panel Quality" aluminium, producing a solid metal alternative to the usual aluminium/plastic
composites. This is why Otefal has come up with a new line of products, offering even higher
performance than their predecessors, that can apply the PVDF super-coatings even on very thick metal.

 

      The DMAX aluminium rolled section therefore makes a more affordable alternative to the
usual rolled composites by virtue of its many qualities - flatness (continuous stretching),
workability (no milling or riveting for cassette panels), a wide range of finishes (metallic,
iridescent or pastel) and, last but not least, its competitive cost.

 

Finishes & colours

      A vast range of pastel, metallic and iridescent finishes

Otefal has developed a more powerful line capable of applying PVDF "super-facings"
in pastel, metallic and iridescent finishes even on high-thickness metal sheet.
 

 

Technical data of DMAX

Basic alloys:                           series 5000 (chemical composition A.A. standard)

 

Physical estate:                   H42/H44/H46/H48 (in accordance with UNI EN 10002 norm)

Thickness:                             between 2.00 and 3.00 mm

Width:                                    up to 1,550 mm

Length:                                   coils or sheets up to 6,000 mm

Coating:                                  PVDF paints

Finishes:                                 standard (pastel), metallic and iridescent

Colours:                                  main colours of RAL folder and personalized finish on demand

Protective film:                     protection in LDPE, UV-resistant, personalized with DMAX logo

Weather resistance:            maximum

Fire reaction:                         low flame spread (RWTUV certification, class A1*)

Workability:                          very thick coating resistant to bending and deformation, no cracking at
a bends radius from 1T to 2T (it depends on basic alloys used)

Impact resistance:               no cracking at a maximum of 10 Nm

Off-cuts recycling:                100% recycle

Flatness:                                 total "Panel Quality" (continuous stretching) in accordance with
the EN 485-4 norm

Appearance:                          completely evenness of finish and colour

* class A1 is the safest reaction class for building in Europe, in accordance with EN 13501-1 norm

 
 
   
   

   ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ DMAX vs MR.BOND (จากงานสัมมนา DMAX วันที่ 03/05/2551)

DMAX VS MR Bone
DMAX  Points  Characteristics  Points  MR.Bond
A1 class material
–non-
combustible.
1 FIRE REACTION 0 The plastic core prevents this material from attaining the same fire reaction rating. Combustible material.
As this is an A1
class material,
It may be used
in all states and
building types.
1 INTERNATIONAL
COMPLIANCE
0 In certain countries
the material is subject
to restrictions due
to its aptitude
to propagate flames.
Scoring:
unnecessary.
This means
savings on
working costs.
1 MECHANICAL
WORKING
0 Scoring: necessary.
It involves
working costs.
At the moment of elimination all scrap can be reused. 1 INTRINSIC VALUE OF PRODUCT/ RECYCLING 0 Elimination of the material involves costs because it is not biodegradable.
In the long term it is cheaper than MR. Bond. 1 PURCHASE COST 0 In the long term it costs much more than DMAX.
Coverage required only for aluminium and paint (PVDF Kinar 500 with 30 year guarantee) 1 GUARANTEE 0 Guarantee must cover several materials, including plastic and adhesive, increasing the risk of client liability in the event of dispute.
Strong resistance that prevents the surface of the material to suffering damages. 1 IMPACT RESISTANCE 0 The internal plastic core absorbs the impact traumatically and damage will be evident on the surface.
Good resistance   DRILLING PENETRATION   Low resistance
Unlimited: more than 2000 colours 1 COLOUR RANGE 0 Limited, the range of colours cannot compare with Otefal’s range.
DMAX is made using exclusively 5000 aluminium magnesium alloy. 1 ALLOY USED 0 Different alloy types, including 1000 and 3000 series. They don’t guarantee the same mechanical resistance as 5000 series.
42% more resistant than the composite material. 1 WIND PRESSURE 0 The inner plastic core is not resistant to bending
Does not influence coefficient of heat transmission. 1 THERMAL INSULATION 1 Does not influence coefficient of heat transmission.
Thickness: 2.9 mm
Soundproofing power
Rw = 28 Db
1 SOUNDPROOFING
(tests conducted in accordance with international standards ISO/DIS 717-1 and EN ISO 140-3)
0 Thickness: 3 mm
Soundproofing power
Rw = 25 Db
Total 1 FLATNESS 1 Total
Covered with protective film to protect panel against damage during handling and installation 1 PROTECTIVE FILM 1 Covered with protective film to protect panel against damage during handling and installation
requires limited maintenance (hot water and neutral detergent) 1 MAINTENANCE 1 requires limited maintenance (hot water and neutral detergent)

คลิก เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด  

English Version Home portfolio company profile contact us   map
Copyright © 2006-2021 Otefal Thai Limited - All Rights Reserved .