ผลงานจากผลิตภัณฑ์ โอเตฟาล ไทย จำกัด

เมนูโครงการ หน้า 1/3
หน้า 1 2 3 >>บริษัท โอเตฟาล ไทย จำกัด ออกแบบ จำหน่ายและรับติดตั้ง อลูมิเนียมสีรูปที่ 1


รูปที่ 2
  รายละเอียด :  
โครงการ อาคารนิเทศศาสตร์
รังสิต, กรุงเทพมหานคร
 
วัสด ุ(MAT.) : ALUMINIUM GRILE
ขนาด (SIZE) : 7.5 mm..
สี (COLOUR) : M / F
ปีที่สร้าง (YEAR) : 2003
   
<< ย้อนกลับ ถัดไป >>
 
บริษัท โอเตฟาล ไทย จำกัด ออกแบบ จำหน่าย แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมสี
Copyright © 2006-2021 Otefal Thai Limited - All Rights Reserved .