ผลงานจากผลิตภัณฑ์ โอเตฟาล ไทย จำกัด

เมนูโครงการ หน้า 1/3
หน้า 1 2 3 >>บริษัท โอเตฟาล ไทย จำกัด ออกแบบ จำหน่ายและรับติดตั้ง อลูมิเนียมสีรูปที่ 1


รูปที่ 2
  รายละเอียด :  
โครงการ ศูนย์จำหน่ายของดีเมื่องโคราช (OTOP)
จังหวัดนครราชสีมา
 
วัสด ุ(MAT.) : PREPAINTED ALUMINIUM SOLID SHEET " MIRAWALL "
ขนาด (SIZE) : 1250 X 2500 X 1.5 mm..
สี (COLOUR) : SILVER TIGER
ปีที่สร้าง (YEAR) : 2005
   
<< ย้อนกลับ ถัดไป >>
 
บริษัท โอเตฟาล ไทย จำกัด ออกแบบ จำหน่าย แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมสี
Copyright © 2006-2021 Otefal Thai Limited - All Rights Reserved .