ผลงานจากผลิตภัณฑ์ โอเตฟาล ไทย จำกัด

เมนูโครงการ หน้า 3/3
หน้า <<  1 2 3 บริษัท โอเตฟาล ไทย จำกัด ออกแบบ จำหน่ายและรับติดตั้ง อลูมิเนียมสีรูปที่ 1


รูปที่ 2
  รายละเอียด :  
MAIL BOX OF THE KING
 
วัสด ุ(MAT.) : PREPAINTED ALUMINIUM SOLID SHEET "MIRAWALL"
ขนาด (SIZE) : 1250 X 2500 X 2.0 mm..
สี (COLOUR) : YELLOW AGIP
ปีที่สร้าง (YEAR) : 2007
   
<< ย้อนกลับ ถัดไป >>
 
บริษัท โอเตฟาล ไทย จำกัด ออกแบบ จำหน่าย แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมสี
Copyright © 2006-2022 Otefal Thai Limited - All Rights Reserved .